Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Eucharistieviering met ziekenzalving en paascommunie

Kracht ontvangen, vertrouwen herwinnen, steun voelen, de pijn milderen of wegnemen,

het kan u helpen wanneer de ongemakken van ziekte, beperking of hoge leeftijd doorwegen.

Daarom nodigen wij u graag uit – samen met familie of een mantelzorger die je willen ondersteunen, – naar de eucharistieviering

op Woensdag 27 maart 2024 om 15 u. in de St.-Pieterskerk

Indien u dit wenst, kunt u persoonlijk de ziekenzalving ontvangen, als bron van hoop en bemoediging.

Je wordt de handen opgelegd als teken van troost en geborgenheid.

Hierop volgt de zalving op het voorhoofd en de handen.

Hiermee wordt de heilige Geest gevraagd jou bij te staan.

De geloofsgemeenschap wil voor jou bidden en je bemoedigen.

Na de viering wordt een drankje aangeboden waarop je uitgenodigd bent.

Van harte welkom’

Namens het team van de pastorale eenheid.

Indien u de ziekenzalving wenst te ontvangen en wie vervoer wenst, wil dit graag melden vóór 27 maart via Denise Piceu 050 42 49 03 of

Irene Vanhaverbeke 050 82 30 80

of irenvanhaverbeke@skynet.be of via de contactpersoon van de parochiekern waar u woont.

Laatste nieuws

Search

Foto's