Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

St.-Godelieve Ruddervoorde

Info over de parochie St.-Godelieve  Ruddervoorde

Het beheer van de kerkgebouwen gebeurt door de Kerkfabrieken

De Kerkfabriek vormt een schakel tussen de burgerlijke overheid en de kerkgemeenschap.
Zij draagt zorg voor de materiële omkadering van de eredienst, voor het behoud en onderhoud van de kerk
en zij beheert de inkomsten en uitgaven.

Het bestuur van de Kerkfabriek is samengesteld uit:

voorzitter:
Nicole Roose

secretaris:
Rony Verbeerst

penningmeester:
Marcel Allemeersch

leden:
Oswald Kyndt, 
Frans Victor

Van rechtswege:
E.H. Rik Verbeke

Laatste nieuws

Search

Foto's