Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

St.-Godelieve Moerbrugge

Info over de parochie St.-Godelieve  Moerbrugge

Het beheer van de kerkgebouwen gebeurt door de Kerkfabrieken

De Kerkfabriek vormt een schakel tussen de burgerlijke overheid en de kerkgemeenschap.

Zij draagt zorg voor de materiële omkadering van de eredienst,
voor het behoud en onderhoud van de kerk
en zij beheert de inkomsten en uitgaven.

Het bestuur van de Kerkfabriek is samengesteld uit:

voorzitter: Heidi Logghe

secretaris:Lieve Seaux

penningmeester: Greet Hemeryck

leden:
Edgard De Pauw
Roger Ballegeer

van rechtswege: EH Rik Verbeke

Laatste nieuws

Search

Foto's