Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

eerste communie of vormsel

Elke cultuur kent zijn overgangsriten, een manier om stappen vooruit in het leven te zetten.
Eerste Communie en Heilig Vormsel zijn gelegenheden waar geuit wordt dat kinderen willen groeien in geloof.

Eerste Communie

In het Doopsel engageren de ouders zich Gods liefde voor hun kinderen vrij spel te geven.
Met de Eerste Communie drukken zij opnieuw hun liefde uit door hun kinderen te laten deelnemen aan de Eucharistie.
De leerkrachten op school begeleiden samen met de parochie
de ouders en de communicant in de voorbereiding op de eerste communie.

Data Eerste Communie in 2023

IZaterdag 06 mei 2023

14.00 u. St.-Blasius Waardamme

Zondag 07 mei 2023

09.30 u. St.-Eligius  Ruddervoorde

11.30 u. St.-Godelieve Ruddervoorde ( in de kerk van St.-Eligius Ruddervoorde )

11.00 u. St.-Godelieve Moerbrugge

Zaterdag 13 mei 2023

14.00 u. Oostkamp St.- Pieterschool en K.Boudewijnschool

Zondag 14 mei 2023

11.00 u. St.-Jan Hertsberge

Data Eerste Communie in 2024

Zaterdag 4 mei 2024

14 u. Waardamme

Zondag 5 mei 2024

9.30 u. Moerbrugge
11.30 u. Hertsberge

Zaterdag 25 mei 2024

14 u. Oostkamp St.-Pieter en Facet

Zondag 26 mei 2024

9.30 u. Baliebrugge

11.30 u Ruddervoorde

Vormsel

Op 12-jarige leeftijd krijgen de kinderen de kans om het H. Vormsel te ontvangen.
Vormelingen gaan samen met hun catechisten gedurende enkele maanden een traject
waar ze luisteren naar Bijbelverhalen en mensen horen getuigen.
Er is ook de liturgie en de symbolen die uitdrukkelijk naar Jezus en de Kerk verwijzen. 

Vormselvieringen  in 2023  in de 6 Oostkampse parochies

Zaterdag 20 mei 2023

St.-Blasius Waardamme om 11 u.

St.-Pieter Oostkamp om  14 u. en eventueel ook om  16.30 u.

Zondag 21 mei 2023

St.-Godelieve Moerbrugge om 10 u.

Zaterdag 27 mei 2023

St.-Eligius Ruddervoorde om14 u.

St.- Godelieve Baliebrugge om 16 u.

Zondag 28 mei 2023:   Pinksteren

St.-Jan Hertsberge om  11 u.

Vormselvieringen  in 2024  in de 6 Oostkampse parochies

Zaterdag 11 mei 2024

11 u. Waardamme

14 u. Oostkamp en eventueel tweede viering om 16 u. of 16.30 u.

Zondag 12 mei 2024

10 u. Moerbrugge

Zondag 18 mei 2024

14 u. Baliebrugge

16 u. Ruddervoorde

Zondag 19 mei 2024

11 u. Hertsberge

………………………………………………………………………………………………………………………………

Meer info over de plaatselijke vormselwerking:

– St.-Pieter Oostkamp : Leen Niclaes,
e-mail: vormselwerking@gmail.com

  zie ook de website: http://www.vormselwerkingoostkamp.weebly.com

– St.-Godelieve Moerbrugge: Nele Vande Caveye
  nele.vdc@hotmail.com

– St.-Blasius Waardamme: zie vormselwerking Oostkamp
  Leen Niclaes; email: vormselwerking@gmail.com
  zie ook de website: http://www.vormselwerkingoostkamp.weebly.com

– St.-Eligius Ruddervoorde: Ilse Messeyne

  ilsemesseyne@hotmail.com

– St.-Jan Hertsberge: Chantal Haers,
e-mail: chantal.haers@telenet.be

– St.-Godelieve Baliebrugge: Geertrui Janssens

  e-mail: geertrui.janssens@telenet.be

Laatste nieuws

Search

Foto's