Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

St.-Blasius Waardamme

Info over de parochie St.-Blasius Waardamme

De Kerkfabriek vormt een schakel tussen de burgerlijke overheid en de kerkgemeenschap.

Zij draagt zorg voor de materiële omkadering van de eredienst,
voor het behoud en onderhoud van de kerk
en zij beheert de inkomsten en uitgaven.

Het bestuur van de Kerkfabriek is samengesteld uit:

voorzitter:
Roland Verfaillie

secretaris:
Jaak Van Hulle

penningmeester:
Luc Zwartjes

leden:

Cécile Stael
Johan Segaert

van rechtswege:
Pieter Deruwe

St.-Blasiuskerk van Waardamme

In de dorpskom van Waardamme
staat de neoclassicistische Sint-Blasiuskerk van 1850-1900.
De westertoren is van 1878, koorgestoelte en rococopreekstoel
zijn 18de-eeuws. De doopvont met koperen deksel is 19de-eeuws.
Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Blasius zijn beelden uit de 19de eeuw.
De kerk en haar onmiddellijke omgeving zijn beschermd
als monument en dorpsgezicht.

Laatste nieuws

Search

Foto's