Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Ziekencommunie

Zieken die graag een bezoek aan huis of in het ziekenhuis wensen,

kunnen contact opmemen met pr Rik Verbeke

GSM 0477 48 48 29 of via het parochiaal secretariaat 050 82 22 30.

Ook voor aan huis gebonden zieken en bejaarden die de communie

thuis wensen te ontvangen.

Ook voor de ziekenzalving graag contact opnemen met pr. Rik Verbeke.

Laatste nieuws

Search

Foto's