Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Overlijden priester Luc Deschodt

Het overlijden van erepastoor-deken Luc Deschodt raakt ons diep!
Gedurende 19 jaar heeft pr. Luc zich ten volle gegeven aan onze gemeenschap.
Op zoveel momenten van vreugde en pijn in het leven van veel Oostkampenaars was hij tochtgenoot
en wist hij te verbinden en fijnbesnaard het goede woord te spreken.
Al was Luc sinds 2020 op emeritaat in zijn geliefde Poperinge, toch bleef hij heel hartelijk verbonden met ons.

Nu moeten we hem loslaten…met pijn, maar tegelijk zo dankbaar hém onder ons gehad te hebben!
Er wordt een herdenkingsdienst gehouden voor pr. Luc Deschodt
op zondag 4 februari om 9.45 u. in de St.-Pieterskerk van Oostkamp.

Deze herdenkingsdienst kan nog steeds herbekeken worden. Klik hier

Dit is het bericht dat op Kerknet verspreid werd:

Priester Luc Deschodt is op 28 december 2023 overleden in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper
 Luc Deschodt werd geboren in Poperinge op 14 april 1945 en werd tot priester gewijd in Poperinge op 10 juli 1970. 
Hij was achtereenvolgens leraar aan het Vrij Technisch Instituut in Poperinge (1 september 1970),
directeur van het Vrij Technisch Instituut in Poperinge (1 september 1985),
pastoor van de parochie Onbevlekt Hart van Maria en Sint-Margareta Knokke (22 juni 1994),
deken van het decanaat Brugge-Zuid en pastoor en moderator van de federatie Oostkamp (19 juni 2001).
Op 1 september 2020 kreeg hij eervol ontslag als deken van het decanaat Brugge-Zuid
en pastoor van de pastorale eenheid Sint-Franciscus-Oostkamp.
Hij werd met ingang van 1 september 2020 benoemd tot meewerkend priester
(als gepensioneerde) in het decanaat Poperinge.
Hij was tevens exorcist in het bisdom Brugge (10 januari 2022).

De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari 2024 om 10.30 u. in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge.


Laatste nieuws

Search

Foto's