Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Werkgroepen parochie St.-Pieter

Enkele specifieke werkgroepen binnen de parochie St.-Pieters

     www.pamoya.be

 •  werkgroep eerste communie

      Irène Vanhaverbeke

 • werkgroep parochie animatie

     De werkgroep parochieanimatie neemt vanuit de parochieraad
     de organisatie op zich van feestelijkheden

    en kansen tot ontmoetingen, zoals

    – lente ontbijt in het maart
    – herfst ontbijt in het november
    – het jaarlijks parochiefeest in oktober
    – de avondwandeling bij het begin van de grote vakantie
    – een attentie op moederdag, vaderdag
    – een nieuwjaarsdrink
      enz.

     contactpersoon: Wilfried Vanthorre en Marleen Deschaght

 • Buurtwerking
  In elke buurt zijn mensen aanwezig die meehelpen om de parochiale informatie te verspreiden en /of een
  aanspreekpunt zijn.
  De wijkverantwoordelijken:

     – Martine Vercaemer-Trancez
     – Guido Van Parys
     – Christiane Wille-Claeys
     – Marleen Himpens-Deschaght

 • werkgroep gezinsvieringen

     verzorgt ongeveer maandelijks een levensnabije en kindvriendelijke zondagviering.
     contactpersonen: Wilfried en Irene Vanhooren-Vanhaverbeke

 • werkgroep lectoren

     de lectoren verzorgen de lezingen tijdens de liturgische vieringen.
     Contactpersoon: Hilde Goetstouwers

 • Gelegenheidskoor
  Voor wie graag zingt op belangrijke vieringen ( vieringen Goede Week, Middernachtmis …)
  contactpersoon: Wilfried Vanhooren
 • Cantorij Jubilate
  http://www.cantorij-jubilate.be

  De Cantorij luistert verschillende vieringen op in Oostkamp of op verplaatsing.
  Daar horen natuurlijk de zondagse vieringen in de Oostkampse Sint-Pieterskerk bij,
  met inbegrip van kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Allerheiligen en Pinksteren. 
  Op verplaatsing zijn ze tweejaarlijks te beluisteren in de kapel
  van het Sint-Lucasziekenhuis en van het Brugse penitentiair centrum.
  Daarnaast verzorgen zij op aanvraag herdenkingsvieringen,
  huwelijksmissen, jubilea, doopselvieringen, uitvaartplechtigheden

  Voor alle missen op aanvraag kan de betrokken familie de liederen vrij kiezen
  uit het repertorium, dat verder op hun website te vinden is.
  Bovendien kunnen enkele nieuwe liederen ingestudeerd worden als die een tweetal maanden op voorhand aangevraagd worden. 
  Indien gewenst werken ze samen met professionele zangsolisten en begeleiders,
  om het geheel nog meer sfeer bij te zetten.

  Info op het secretariaat:
  Denise Piceu

Laatste nieuws

Search

Foto's