Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Ziekenzalving

 

Zieken die graag een bezoek aan huis of in het ziekenhuis wensen,

kunnen contact opmemen met priester Rik Verbeke

Ook voor aan huis gebonden zieken en bejaarden die de communie

thuis wensen te ontvangen.

Voor de ziekenzalving ook best contact opnemen met priester Rik Verbeke.

 

 

Laatste nieuws

Search

Foto's