Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

De 6 parochies van de pastorale eenheid St.-Franciscus Oostkamp

De 6 parochies van de pastorale eenheid St.-Franciscus  Oostkamp

St.-Pieter Oostkamp

St.-Godelieve Moerbrugge

St.-Eligius Ruddervoorde

St.-Blasius Waardamme

St.-Jan Hertsberge

St.-Godelieve Ruddervoorde ( Baliebrugge )

Het centraal  kerkbestuur

In de gemeenten waar vier of meer erkende parochies zijn waarvan de
hoofdkerk gelegen is op het grondgebied van die gemeente, moet een centraal
kerkbestuur worden opgericht.

Het centraal kerkbestuur is in de eerste plaats een overlegorgaan: enerzijds
voor het overleg tussen de verschillende kerkfabrieken op het grondgebied van de
gemeente, anderzijds voor overleg met het gemeentebestuur. Zo heeft het centraal
kerkbestuur een coördinerende functie bij het indienen van een meerjarenplan, van
het budget, van de budgetwijzigingen en van de jaarrekeningen.
Verder verleent het administratieve en technische ondersteuning bij de werking van
de kerkfabrieken, en treedt het op bij het overleg met de gemeenteoverheid.

Samenstelling van het centraal kerkbestuur van de pastorale eenheid:

van rechtswege: Pr. Rik Verbeke

Voorzitter:  Dirk Langeraet

Secretaris: Jaak Van Hulle

Penningmeester: Martin Van Hevel

leden:

Yves Carton

Jan Dewulf

Meer lezen over de 6 Oostkampse kerken?

Zie website van de Heemkundige Kring Oostkamp www.heemkringoostkamp.be

en ga door naar ‘publicaties’

Meer lezen over het roerend kerkelijk erfgoed?

In samenwerking met de provincie worden alle kelken, gewijde vaten en waardevolle voorwerpen

genummerd, gefotografeerd, en beschreven.

Hier de link naar de site van het kerk inventaris:

https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1522142243947%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22PWV.0406%20-%20Oostkamp,%20Kerkbestuur%20Sint-Pieters%22&reverse=0

Laatste nieuws

Search

Foto's