Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

parochieblad

Po en KerkLeven klein

Hernieuwing abonnement Kerk&Leven

Kerk&Leven wil verbinden tussen de mensen van Groot-Oostkamp.

U ontvangt wekelijks goed nieuws vanuit de plaatselijke en ruimere kerkgemeenschap.

Het abonnementsgeld voor 2024 bedraag € 62.

Eerstdaags krijgen de abonnees een brief in de brievenbus met overschrijvingsformulier.

Voor een nieuw abonnement kan het bedrag van € 62 overgeschreven worden op rekening
BE78 7310 4564 9686 ( Kerk & Leven Oostkamp )

Maar u kan  ook op gelijk welk moment nog een abonnement nemen.

Meer info op het Parochiesecretariaat, Pastorieplein 1 in Oostkamp

op dinsdag- woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9.30 u. tot 11.30 u.

GSM 0479 30 93 91 ( Marleen Deschaght)

Of een mailtje naar:
onthaal@stfranciscusoostkamp.be
……………………………………………………………..

Om een artikeltje door te geven om op te nemen in  Kerk en Leven:

graag mailen naar het secretariaat:
secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

De Redactieraad van Kerk en Leven editie Oostkamp

U vindt er Gabriël Dujardin, Bart Vercaemer, pr. Rik Verbeke, Marnix Braeckevelt, Jaak Van Hulle en Marleen Deschaght.
Marnix Van Belle en Cecile Busschaert konden niet aanwezig zijn;
de foto werd genomen door secretaris Tom Flamez.

Laatste nieuws

Search

Foto's