Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

parochieblad

Po en KerkLeven klein

Nog geen abonnement op Kerk&Leven

Kerk&Leven wil verbinden tussen de mensen van Groot-Oostkamp.

U ontvangt wekelijks goed nieuws vanuit de plaatselijke en ruimere kerkgemeenschap.

Het abonnementsgeld voor 2024 bedraag € 62.

Het abonnementsgeld voor 2024 bedraag € 62, maar u kan op gelijk welk moment een abonnement nemen.

U betaalt dan:

vanaf mei  €    42,00
juni  €    37,00
juli  €    32,00
aug  €    27,00
sept  €    22,00
okt  €    17,00
nov  €    12,00
dec  €       7,00

Het bedrag kan overgeschreven worden op rekening
BE78 7310 4564 9686 ( Kerk & Leven Oostkamp )

Meer info op het Parochiesecretariaat, Pastorieplein 1 in Oostkamp

op dinsdag- woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9.30 u. tot 11.30 u.

GSM 0479 30 93 91 ( Marleen Deschaght)

Of een mailtje naar:
onthaal@stfranciscusoostkamp.be
……………………………………………………………..

Om een artikeltje door te geven om op te nemen in  Kerk en Leven:

stuur een mailtje naar Marnix Van Belle, marnix.vanbelle@telenet.be

De Redactieraad van Kerk en Leven editie Oostkamp

U vindt er Gabriël Dujardin, Bart Vercaemer, pr. Rik Verbeke, Marnix Braeckevelt, Jaak Van Hulle en Marleen Deschaght.
Marnix Van Belle en Cecile Busschaert konden niet aanwezig zijn;
de foto werd genomen door secretaris Tom Flamez.

We zijn op zoek naar mensen die ons team willen versterken
 Al een kleine 10 jaar komen we met een vaste redactieraad zo’n 4 maal per jaar samen om een planning uit te stippelen.
We merken dat we wel wat input van buitenaf zouden kunnen gebruiken.
Wil je onze redactieraad eventueel versterken? Er is maar één voorwaarde: regelmatig zorgen voor een frontartikel. Interesse? Stuur een mailtje naar mij (emailadres onderaan het artikel). Wil je occasioneel wel eens voor een artikel zorgen, zonder een vaste verbintenis? Dat kan ook, laat het ons weten met eventueel het onderwerp of de onderwerpen waarover u wat wil schrijven.
Je bent geen schrijver maar kan ons voorstellen van onderwerpen bezorgen, namen van personen die wel eens interessant zouden kunnen zijn om te interviewen? Laat maar komen.
Ben je lid van een vereniging en je kan ons een foto of een verslagje (liefst beiden samen) bezorgen van een activiteit? Graag.
Vanzelfsprekend zullen alle onderwerpen eerst aan de redactieraad voorgelegd worden en daar wordt dan beslist als we publiceren wanneer en hoe.
Wij willen graag met jullie ons parochieblad boeiend houden. Mogen we op jullie medewerking rekenen?
namens de redactieraad
Marnix Van Belle
marnix.vanbelle@telenet.be

Laatste nieuws

Search

Foto's