Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Werkgroepen parochie St.-Godelieve Moerbrugge

Specieke werkgroepen parochie St.-Godelieve Moerbrugge

Parochieraad

Voorzitter: Dirk Van de Caveye

Secretaris: Gabriël Dujardin

priesterteam Rik Verbeke

Leden:

Marie-Louise Bossaer, Ann Casier, Thierry Cleynhens, Pieter Deruwe, Stefaan Deschepper,

José Lootens,  Herman Van Eenoo, Anje Vanhaecke, 

Ingrid Van Meenen, Clara Vanneste, Heidi Logghe

Het Godelievekoor

Contactpersoon:

Wim Sap

Vormselwerking

 Nele Vande Caveye

Laatste nieuws

Search

Foto's