Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Werkgroep parochie St.-Jan Hertsberge

Parochiale contactpersoon voor  St.-Jan Hertsberge

Cécile Busschaert

Toekomststraat 2B

GSM 0497 53 17 50

cecile.busschaert@proximus.be

Contactpersoon voor Welzijnszorg, Broederlijk Delen,
Eerste communie en vormsel:

Chantal Haers,
GSM 0473 84 28 89

De werkgroep ‘Eerste communie’ te Hertsberge

( Tekst verschenen in het parochieblad Kerk en Leven )

Met Hemelvaart deden 22 kinderen hun eerste communie in Hertsberge.
De kinderen kozen zelf het evangelie nl. de barmhartige Samaritaan.
Het werd een mooie en zinvolle viering. Meteen een gelegenheid om even te vertellen wat daar allemaal aan vooraf is gegaan.
Chantal Haers, verantwoordelijke eerste communie, maakt u hier graag deelgenoot van.

‘Hoe heb je de eerste communie voorbereid?’.

Het organiseren van de eerste communie berust op de werkgroep eerste communie;
die werkgroep bestaat uit de leerkrachten van het eerste leerjaar, nl. juf Veerle en meester Brecht en Sandra Bollaert (niet aanwezig op de foto)
en mezelf vanuit de parochie. Zo is er een nauwe samenwerking tussen school en parochie.

‘Wat is jullie takenpakket?’

Activiteiten bepalen, kalender opmaken, contacten leggen, vieringen voorbereiden, fotograaf en cameraman contacteren,
priester informeren, afspraken maken met ouders, opvolgen van decor, vieringen uittypen, financiën bijhouden, samenwerking school en parochie…

‘Wanneer gaan jullie van start?’

De groep komt verschillende keren per jaar samen.
Eind juli wordt er al een eerste kalender gemaakt; begin september komen we dan samen
om alle data nauwkeurig vast te leggen en alle verdere afspraken hieromtrent te maken.

‘Wat en hoe was de inbreng van de ouders?’

De voorbereiding bestaat uit een avond voor de ouders, twee instapvieringen, de eerste communie zelf en de dankviering.
Gedurende de godsdienstlessen in de klas wordt de eerste communie voorbereid met de kinderen.
Maar die voorbereiding van de eerste communie is in Hertsberge niet alleen de opdracht van de
werkgroep.
Tijdens de ouderavond roepen we alle ouders op om mee te werken.
En…inderdaad zo wordt de eerste communievoorbereiding iets van school, parochie, ouders en kinderen samen.
Jarenlang kunnen we al genieten van een zeer goede samenwerking.

De instapvieringen en de eerste communieviering worden voorbereid door de volledige werkgroep eerste communie
samen met enkele ouders. Andere ouders vormen een werkgroep ‘decor’, die de kerk versiert voor de grote dag.
Dit gebeurt steeds rond het thema van de viering en er wordt gezorgd dat alle kinderen hierbij
op één of andere manier betrokken worden. Dit jaar heeft elk kind een hart gekregen om te versieren.  


Na de eerste communieviering worden alle aanwezigen in de kerk uitgenodigd
voor de receptie op de speelplaats van ‘de Bosbes’.
Deze wordt aangeboden door de school, de ouderraad en de parochie.
De ouderraad neemt de organisatie ervan voor zijn rekening.
De dankviering gaat dan door in juni, in samenwerking met de vormelingen.
Deze viering wordt voorbereid door de vormselcatechisten en de werkgroep eerste communie samen.
Het valt op dat we op deze viering bijna alle eerste communicanten en vormelingen mogen verwelkomen en dat doet deugd.


Door die voorbereiding groeit de verbondenheid tussen de ouders onderling, naast de eerste communiewerking,
hebben ze dit jaar ook een workshop georganiseerd rond het maken van een snoeptaart.
De meeste ouders waren hier dan ook aanwezig en dit werd ook een gezellige avond.
Zo werden de meeste eerste communicantjes in Hertsberge op hun feest verrast,
want ze konden smullen van de snoeptaart creatief ontworpen door hun eigen mama.

Dank je wel, Chantal en alle leden van de werkgroep eerste communie voor jullie fantastische inzet.

© C. Busschaert.

Lijst van de voorzitters en verantwoordelijken van de Hertsbergse verenigingen

Chiro meisjes: Drieke Desmidt; GSM 0472 51 70 45

www.chiro-sparregalm.be

Chiro jongens: Pieter Verewaere; tel. 050 27 68 37

www.chiro-sparregalm.be

Werkgroep 3de en 4de wereld: Marie-Jeanne Vanparys; tel. 050 27 90 69

Oxfam Wereldwinkel: Toon Decuypere; tel. 050 27 62 36

Gezinsbond: Marc e Beatrijs De Spiegelaere-d’Hooge; tel. 050 68 08 58

SKD Hertsberge voetbal: Gilbert Caenepeel

Vrouwen met vaart KVLV: Marie-Christine Depestel; tel. 050 27 86 42

Ouderraad Bosbes: Inge Van Schelstraete; tel. 050 27 92 21

Markant: Christine Devos-Piot; tel. 050 27 52 50

Millenniumwerkgroep: Ignace Lefever

OKRA: Maria Vrielinck; tel. 050 27 84 16; Lina Blondeel; tel. 050 27 81 28

de Hertetrappers: Willy Van Hollebeke; tel. 050 82 35 80

www.hertetrappers.be

Kaartersclub De Vrolijke Jokers: ‘t Bluverke; tel. 050 27 86 09

Spaarkas ‘t Bluverke: ‘t Bluverke; tel. 050 27 86 09

De Hertenschutters: ‘t Bluverke; tel. 050 27 86 09

De Hertenschutters ( Oud Gemeentehuis): René Decoster; tel. 0475 65 99 17

www.dehertenschutters.be

Krachtbal Hertsberge: Hendrik Bleyaert; tel. 0473 84 18 54

Toneelkring Hertsberge: Marc Taveirne; tel. 050 27 76 67

De Lodivrienden: Geert Callebert; tel. 050 27 62 55

Wijkcomité “De Schaere“: Gerard Vandevannet; tel. 050 27 73 95

Het contactblad “Hertsberge Leeft”

verantwoordelijke uitgever

Magda Vandycke

Molleree 43; tel. 050 28 19 84

Laatste nieuws

Search

Foto's