Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Doopsel

doopselcopie

Voor het doopsel van een kindje jonger dan 4 jaar:

Waar en wanneer  wordt er gedoopt?

Het doopsel vindt in principe plaats in de eigen parochiekerk

Op zaterdagnamidddag tussen 13.30 u. en 15.45 u.

en op zondagnamiddag tussen 13.30 u. en 16.30 u.

Op zaterdagvoormiddag en op zondagvoormiddag wordt er,
wegens mogelijke uitvaarten en eucharistievieringen niet gedoopt.

Het doopsel kan aangevraagd worden een drietal maanden op voorhand

Voor aanvraag van een doopsel: graag een mail naar
secretariaat@stfranciscusoostkamp.be
met volgende gegevens:
 • namen van beide ouders
 • adres
 • naam, voornaam en geslacht van de dopeling
 • geboorteplaats en geboortedatum van de dopeling
 • namen van de dooppeter en doopmeter
 • suggestie voor een doopdatum en een richt-uur, eventueel een reservedatum
 • eventueel nog andere vragen
 

Doopselontmoetingsavond

Ouders die hun kindje willen laten dopen, vragen wij om in voorbereiding op dit doopsel één ontmoetingsavond te volgen.

Zo’n avond is een ideale gelegenheid om met andere ouders kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.
Er wordt op een boeiende manier informatie gegeven over de betekenis van het doopsel.
Je krijgt er concrete hulp aangeboden en er wordt materiaal aangereikt
om eventueel zelf een doopboekje samen te stellen.

Je kan er ook afspraken maken met de priester, diaken of doopcatechist
voor verdere regelingen of ondersteuning.

De optie op de doopdatum die u koos,
wordt effectief eenmaal zo’n ontmoetingsavond werd gevolgd.

Toekomstige ouders hoeven niet te wachten tot na de geboorte
om zo’n ontmoetingsmoment mee te maken.
Het kan ook al tijdens de zwangerschap.

De doopselontmoetingsavonden vinden plaats in het Ontmoetingscentrum de RAAT,
Schooldreef 5 Oostkamp, telkens op woensdagavond om 20 u.

 • 5 juni 2024
 • 3 juli 2024
 • 7 augustus 2024; als er te weinig inschrijvingen zijn vervalt die avond
 • 4 september 2024
 • 2 oktober 2024
 • 6 november 2024
 • niet in december
  Dank om u op voorhand in te schrijven voor zo’n avond

Ouders moeten enkel voor hun eerste dopeling een ontmoetingsavond volgen.

Is uw kindje echter ouder dan 4 jaar dan dient u een ander  traject  te volgen.

Als uw kindje ouder is dan 4 jaar, dient u een ander traject te volgen.

U neemt best contact op met het secretariaat van de pastorale eenheid

secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

Woensdag 17 januari ’24  om 19 u. gaat in de RAAT een infoavond door voor het doopsel van kinderen van + 4 jaar

In het parochieblad Kerk|&Leven van 27/01/2016  verscheen  een artikel rond de dooppastoraal.

Klik  hier  voor het artikel van Martine Trancez, lid van de werkgroep doopcatechese.

Hier enkele foto’s van een ontmoetingsavond

Is uw kindje echter ouder dan 4 jaar dan dient u een ander  traject  te volgen.

Als uw kindje ouder is dan 4 jaar, dient u een ander traject te volgen.

U neemt best contact op met het secretariaat van de pastorale eenheid

secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

1 februari 2023: doorstart van de dooppastoraal

De dag voor Lichtmis hadden we voor het eerst dit jaar onze maandelijkse bijeenkomst om het doopsel voor te bereiden.
Er hadden maar liefst 14 gezinnen ingetekend voor die avond.
De bedoeling is dat de ouders met een gerust hart aan de voorbereiding kunnen beginnen.
Dat ze inzicht krijgen in de symboliek die gebruikt wordt tijdens het doopsel. Dat ze aan de slag kunnen met de documentatie om eventueel zelf een boekje te maken. Maar vooral, dat ze zonder “ongemakkelijke” vragen en zonder stress, naar dat mooie moment kunnen verlangen en dan de verbondenheid met familie en vrienden mogen voelen onder het motto: God schrijft ook de naam van jullie kindje in de palm van Zijn Hand!
Laatste nieuws

Search

Foto's