Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Doopsel

doopselcopie

Voor het doopsel van een kindje jonger dan 4 jaar:

Waar en wanneer  wordt er gedoopt?

Het doopsel vindt in principe plaats in de eigen parochiekerk

Op zaterdagnamidddag tussen 13.30 u. en 15.45 u.

en op zondagnamiddag tussen 13.30 u. en 16.30 u.

Op zaterdagvoormiddag en op zondagvoormiddag wordt er,
wegens mogelijke uitvaarten en eucharistievieringen niet gedoopt.

Het doopsel kan aangevraagd worden een drietal maandan op voorhand

Hoe een doopsel aanvragen?

Doopselontmoetingsavond

Ouders die hun kindje willen laten dopen, vragen wij om in voorbereiding op dit doopsel één ontmoetingsavond te volgen.

Zo’n avond is een ideale gelegenheid om met andere ouders kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.
Er wordt op een boeiende manier informatie gegeven over de betekenis van het doopsel.
Je krijgt er concrete hulp aangeboden en er wordt materiaal aangereikt
om eventueel zelf een doopboekje samen te stellen.

Je kan er ook afspraken maken met de priester, diaken of doopcatechist
voor verdere regelingen of ondersteuning.

De optie op de doopdatum die u koos,
wordt effectief eenmaal zo’n ontmoetingsavond werd gevolgd.

Toekomstige ouders hoeven niet te wachten tot na de geboorte
om zo’n ontmoetingsmoment mee te maken.
Het kan ook al tijdens de zwangerschap.

De doopselontmoetingsavonden vinden plaats in het Ontmoetingscentrum de RAAT,
Schooldreef 5 Oostkamp, telkens op woensdagavond om 20 u.


7 juni 2023
5 juli 2023
2 augustus 2023
6 sept 2023
4 okt 2023
niet op 1 november 2023
6 december 2023

Dank om u op voorhand in te schrijven voor zo’n avond

 

Is uw kindje echter ouder dan 4 jaar dan dient u een ander  traject  te volgen.

Als uw kindje ouder is dan 4 jaar, dient u een ander traject te volgen.

U neemt best contact op met het secretariaat van de pastorale eenheid

secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

In het parochieblad Kerk|&Leven van 27/01/2016  verscheen  een artikel rond de dooppastoraal.

Klik  hier  voor het artikel van Martine Trancez, lid van de werkgroep doopcatechese.

Hier enkele foto’s van een ontmoetingsavond

Is uw kindje echter ouder dan 4 jaar dan dient u een ander  traject  te volgen.

Als uw kindje ouder is dan 4 jaar, dient u een ander traject te volgen.

U neemt best contact op met het secretariaat van de pastorale eenheid

secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

1 februari 2023: doorstart van de dooppastoraal

De dag voor Lichtmis hadden we voor het eerst dit jaar onze maandelijkse bijeenkomst om het doopsel voor te bereiden.
Er hadden maar liefst 14 gezinnen ingetekend voor die avond.
De bedoeling is dat de ouders met een gerust hart aan de voorbereiding kunnen beginnen.
Dat ze inzicht krijgen in de symboliek die gebruikt wordt tijdens het doopsel. Dat ze aan de slag kunnen met de documentatie om eventueel zelf een boekje te maken. Maar vooral, dat ze zonder “ongemakkelijke” vragen en zonder stress, naar dat mooie moment kunnen verlangen en dan de verbondenheid met familie en vrienden mogen voelen onder het motto: God schrijft ook de naam van jullie kindje in de palm van Zijn Hand!
Laatste nieuws

Search

Foto's