Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Artikel in Kerk en Leven rond dooppastoraal

Doopsel en Lichtmis

 

Halfweg januari hoorden we in het evangelie hoe Jezus zich liet dopen door Johannes. Dit eeuwenoude gebaar van verzoening tussen God en de mens stellen we vandaag nog steeds, zij het meestal vlak na de geboorte van een kind. Waar dit tot voor kort een vanzelfsprekendheid was, net als zoveel tekenen van religieuze beleving, is het doopsel lang geen algemene regel meer.

Kiezen voor een doopsel: niet evident

 

De verdergaande secularisatie van de samenleving kunnen we niet ontkennen. Maar het loslaten van bepaalde verplichtingen biedt ons anderzijds de kans om te gaan voor de bewuste keuze. Steeds vaker zien we de tendens om binnen het gezin van de doopselviering een echt persoonlijke beleving te maken. Binnen het kader van de vaste rituelen is er ruim voldoende plaats voor eigen zingeving en inbreng. Dit resulteert vaak in bijzonder warme en innige familiemomenten. Hoe anders dan de soms steriele afhandeling in de kraaminrichting.

Hoe pakken we het aan?

Ouders die een kindje willen laten dopen, zetten zelf de eerste stap en melden zich op de parochie. De wet op de bescherming van de privacy laat ons immers niet meer toe om over de nodige gegevens te beschikken. Vroeger brachten we een bezoekje aan de gezinnen waar een baby werd geboren.Nu kunnen wij dit niet meer doen.

Er wordt aangeboden om één van de maandelijkse vormingsavonden te volgen in de RAAT. Omdat de bijeenkomsten op niveau van de federatie georganiseerd worden,komen we met alle ouders van de dopelingen van de komende periode vanuit de zes parochies van de federatie samen in de RAAT, Schooldreef 5 te Oostkamp.

Onze drie priesters (Luc, Jef en Frans) en twee diakens (Pieter en Geert) nemen het doopsel voor hun rekening. Hebben de mensen een priester in de familie die graag wil dopen, dan kan dat uiteraard worden aangevraagd.

Ontmoetingsavond

De mensen die vroeger rondgingen om de ouders te feliciteren en een eventueel doopsel voor te stellen, staan nu beurtelings in voor het onthaal. Als iedereen aanwezig is, houden we een korte kennismakingsronde. Soms breken we het ijs door een eigen persoonlijke getuigenis. Zaak is vooral dat de ouders zich op hun gemak voelen want verwoorden waarom je voor het doopsel gaat, is vaak niet eenvoudig.

Daarom leggen we een tiental stellingen op een grote poster in het midden van de tafel. Die worden kort voorgelezen en wie dat wenst, mag een kaarsje bij de stelling plaatsen die het best overeenkomt met de eigen ideeën. Toelichten mag maar moet niet. Daarna bekijken we samen een korte film waarbij de vele symbolieken van het doopsel heel mooi in beeld worden gebracht.

Tenslotte vertelt een diaken of een priester hoe je een doopselviering zelf kan samenstellen. De bestaande boekjes in de kerk mogen natuurlijk ook gebruikt worden want niet iedereen heeft tijd of ideeën om zelf iets samen te stellen.

We waken erover dat de avond niet langer duurt dan één uur hoewel er in de praktijk vaak nog eenheel eind verder wordt nagekaart.

Lichtmisviering

Daarnaast houden we jaarlijks een bijeenkomst naar aanleiding van Lichtmis, begin februari. Alle ouders die in het afgelopen jaar een kindje lieten dopen, worden hierop persoonlijk uitgenodigd samen met hun familie. Ieder jaar opnieuw wordt dat een bijzonder stemmig en zinvol samenzijn.

We zien er met ons team nu weeral naar uit! ©Martine Trancez

Laatste nieuws

Search

Foto's