Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Herbekijken lezing door Mgr Bonny op 20 maart in de St.-Pieterskerk

De lezing van bisschop Bonny kan via deze link herbekeken worden. Klik hier

Op woensdag 20 maart was er in de Sint-Pieterskerk de jaarlijkse ontmoetingsavond met de gekende bovenstaande titel. 
Confronterende vragen bij de vleet in onze kerkelijke context, daar hoeft geen tekening bij… 
Dit jaar konden we een klepper van formaat op de kop tikken die als geen ander in ons land een gezaghebbende stem laat klinken,
in de zin van betekenisvolle uitspraken formuleren in de media.
Iemand die bij uitstek de spreekbuis genoemd mag worden van wat er leeft bij de gelovige gemeenschap
die nood heeft aan een kompas.  Iemand ook die verbindsman is tussen kerkleiding en voetvolk. 
Iemand als bisschop Johan Bonny!

De eerste contacten waren begin vorig jaar al gelegd en de toezegging kwam heel spontaan.
Intussen zijn heel wat evoluties op wereldniveau ontstaan waarmee we worstelen
maar in eigen land zijn we evenmin aan hevige stormen ontsnapt, stormen die nog lang niet zijn gaan liggen. 
En ook hierbij behoeft geen tekening…  Monseigneur Bonny wenst onder de algemene noemer
Kerk(leider) in woelige tijden’ een aantal antwoorden te formuleren. 
Bemerk de dubbele insteek:  ‘Kerk in moeilijke tijden maar evenzeer kerkleiding.’

Voor ons concreet: wat betekenen christelijke waarden nog in de 21ste eeuw?
“Te midden van misbruikschandalen in de Kerk, ontdopingen en duizend-en-één zelfverklaarde goden
om je toe te wenden, verkeren de waarden in zwaar weer.”
De Kerk neemt in een aantal maatschappelijke kwesties duidelijke stellingen in.
Zo roepen de bisschoppen in deze tijd van radicalisering en oorlogen op om niet toe te geven aan de spiraal van geweld.


Eén van de leden van de bisschoppenconferentie komt regelmatig in de media om zijn duidelijke standpunten,
namelijk de bisschop van Antwerpen.
Sinds 2009 is Mgr. Johan Bonny immers een kerkleider die zijn gelovige stem verheft,
ook bij gevoelige kwesties. We beluisteren zijn kijk op wat leeft bij gelovigen, anders- en niet-gelovigen.
De bisschop licht toe hoe hij de toekomst van de Kerk ziet.

Korte biografie Monseigneur Bonny:

 • Geboren in op 10 juli 1955 in Oostende
 • 1974-1976 baccalaureaat in de filosofie aan de KU Leuven, in 1976-1979 het baccalaureaat in de theologie aan het Grootseminarie van Brugge
 • Op 20 juli 1980 werd hij tot priester gewijd door Mgr. Emiel Jozef De Smedt,
  bisschop van Brugge, in de parochiekerk van Moere (Gistel).
 • In 1981 behaalde Mgr. Bonny een licentie in de theologie en in 1988 een doctoraat aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome.
 • In 1982: benoeming tot professor en archivaris van het Grootseminarie van Brugge,
  later ook directeur van de afdeling Theologie en geestelijk directeur.
 • In 1997: benoeming door het Vaticaan tot staflid van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen
  en rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome.
  De bisschop was toen verantwoordelijk voor de oecumenische relaties tussen de katholieke kerk en de orthodoxe kerken, hoofdzakelijk in het Midden-Oosten.
 • Op 28 oktober 2008 werd Mgr. Johan Bonny benoemd tot 22ste bisschop van Antwerpen met als bisschopsleuze:
  ‘Agnus pascet illos’ of ‘Het Lam zal hun herder zijn’.
 • Hij is bisschop-referent voor het misbruik, de religieuzen, het onderwijs en het godsdienstonderricht,
  voor de universiteits- en hogeschoolpastoraal en voor de contacten met de overheid.
 • Op 6 juni van dit jaar reikte de Faculteit Katholieke Theologie van de Rheinische Friedrich-Willems Universität van Bonn,
  de bisschop een eredoctoraat uit voor zijn engagement en inzet voor het synodale proces binnen de katholieke Kerk
  en de verdieping van haar leer over het huwelijk, het gezin en andere relatievormen.
  Mgr. Bonny is pleitbezorger van een persoonsgerichte ethiek in de Kerk en voor een pastorale benadering
  die mensen niet uitsluit of discrimineert, maar respecteert en integreert.
 • Wie Mgr. Bonny kent, waardeert zijn theologische competentie en consistentie, zijn pastorale diepgang en persoonlijke moed. 

Laatste nieuws

Search

Foto's