Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

St.-Eligius Ruddervoorde

Info over de parochie St.-Eligius Ruddervoorde

Het beheer van de kerkgebouwen gebeurt door de Kerkfabrieken

De Kerkfabriek vormt een schakel tussen de burgerlijke overheid en de kerkgemeenschap.
Zij draagt zorg voor de materiële omkadering van de eredienst,
voor het behoud en onderhoud van de kerk
en zij beheert de inkomsten en uitgaven.

Het bestuur van de Kerkfabriek is samengesteld uit:

Voorzitter
Guido Veys

secretaris
Daniël Heyneman

penningmeester
Bernard d’Udekem d’Acoz

leden
Martin Vanhevel

Rita Bonne

van rechtswege:diaken Geert Denoo

Laatste nieuws

Search

Foto's