Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Kerkelijk huwen

huwelijkkopie

Dit jaar kiezen er in onze pastorale eenheid 9 koppels voor om in de kerk te trouwen.
Trouwen is op vandaag niet meer zo evident; trouwen in de kerk nog minder.
Toch ontmoeten we heel vaak koppeltjes die de weg vragen naar een kerkelijk huwelijk.
Ook al kunnen ze het vaak niet zo goed onder woorden brengen,
een jawoord in de kerk geeft aan hun keuze voor elkaar zoveel meer diepte.

Naast de persoonlijke voorbereiding met de priester bieden wij aan de aanstaande bruidsparen
ook de mogelijkheid aan om een decanale (Groot-Brugge) relatienamiddag aan.

We geven impulsen om hen te laten dromen over hun toekomst samen.
Thema’s die aan bod komen: verliefdheid en liefde, communicatie,
confrontatie, conflict en vergeving, de betekenis van het kerkelijk huwelijk …

Wil je trouwen voor de kerk, dan leg je best een datum vast
op het secetariaat van de pastorale eenheid,
Pastorieplein 1, Oostkamp
ten minste zes maanden voor je huwelijk.
tijdens de openingsuren op dinsdag, vrijdag en woensdagvoormiddag.
Tel. 050 82 22 30 of secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

Laatste nieuws

Search

Foto's