Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

St.-Jan Evangelist Hertsberge

Info over de parochieSt.-Jan Evangelist van Hertsberge

Het beheer van de kerkgebouwen gebeurt door de Kerkfabrieken

De Kerkfabriek vormt een schakel tussen de burgerlijke overheid en de kerkgemeenschap.

Zij draagt zorg voor de materiële omkadering van de eredienst,
voor het behoud en onderhoud van de kerk en zij beheert de inkomsten en uitgaven.

Het bestuur van de Kerkfabriek is samengesteld uit:

voorzitter:
Willy Beghein

secretaris:
Cecile Busschaert

penningmeester:
Dirk Langeraet

leden:
Jean-Paul Canneyt
Rose-Anne Verscheure

van rechtswege:
EH Rik Verbeke

St.-Janskerk van Hertsberge

De Patroonheilige is Johannes de Evangelist

Door monniken uit Frankrijk werd in de middeleeuwen in de uitgestrekte heidevelden te Hertsberge
een proosdij gesticht met een kapel.
Deze proosdij werd met de Franse Revolutie opgeheven en verkocht.

Met de komst van barones de Candèle de Ghyseghem in 1864 naar het nieuwe kasteel Bulskampveld
werd het kasteel te Hertsberge verder uitgebouwd en vergroot met een kapel,
waarin twee priesters de eredienst verzorgden, ook voor de plaatselijke bevolking.
Daarna liet zij in 1874 een klooster en een school bouwen.
Na de dood van de barones in 1888 en het vertrek van de overblijvende priester
bleef de kapel gesloten.
De nood van de bevolking deed zich voelen aan een eigen kerk.
Daarom werd eerst op 5 mei 1891 uit delen van de parochies van Oostkamp,
Ruddervoorde en Wingene  een nieuwe parochie gesticht, met EH Delbaere als pastoor.
De nieuwe kerkraad moest de bouw van een kerk realiseren.
Na veel discussies over de precieze bouwplaats en fondsenwerving werd de bouw aangevat en
kon de Sint-Janskerk van Hertsberge in 1894 ingewijd worden.
In éénmaal gebouwd, in rode baksteen, getuigt zij van een grote architectonische eenheid.

Laatste nieuws

Search

Foto's