Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Vormselvieringen in de pastorale eenheid

Vormselvieringen in de St.-Pieterskerk Oostkamp

De vormselvieringen kunnen hier herbekeken worden.

Ingevolge een technisch defect is de klant weggevallen. Onze excuses daarvoor

Klik hieronder

Video Player (webvideocore.net)

Video Player (webvideocore.net)

Eerstdaags komen hier de groepsfotos 

Vormselviering in St.-Blasius Waardamme

Vormselviering in St.-Godelieve Ruddervoorde

Vormselviering in St.-Eligius Ruddervoorde

Vormselviering in St.-Jan Hertsberge

Vormselviering in St.-Godelieve Moerbrugge

Laatste nieuws

Search

Foto's