Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Vormselvieringen in de pastorale eenheid

Vormselvieringen in de St.-Pieterskerk Oostkamp

Onder de klanken van de kerkklokken en een stralend lentezonnetje vulde het kerkplein met vrolijke stemmen.
45 Vormelingen, verdeeld over 2 vieringen, deden zaterdag 20 mei 2023 hun vormsel in St.-Pieter Oostkamp.
Sommigen met een klein hartje, anderen met kriebels in de buik maar allen uitkijkend naar wat er aankwam… hun vormsel.

Ze waren uitstekend voorbereid door het catechistenteam tijdens de 4 themabijeenkomsten
rond water, vuur, handen en olie. Tijdens de vormselviering werden de tekstjes mooi voorgelezen,
de liedjes enthousiast meegezongen met het koor en de offergaven werden aangebracht.
De betrokkenheid van de vormelingen was hoog. Het woordje van de vormheer en de plechtige zalving
deed hun spanning beetje per beetje verdwijnen. Er waren alleen maar stralende en trotse gezichten te zien,
bij de vormelingen zelf maar ook bij de andere aanwezigen in de kerk.
Dikke proficiat aan alle vormelingen, jullie deden het schitterend!

We wensen ook de jongeren die hun groeien op een andere manier gevierd hebben,
alleen maar het beste toe.
© Sofie Lambert ; foto’s Saskia Haché

De vormselvieringen in St.-Pieter kunnen hier herbekeken worden.

Ingevolge een technisch defect is de klant weggevallen. Onze excuses daarvoor

Klik hieronder

Video Player (webvideocore.net)

Video Player (webvideocore.net)

Vormselviering in St.-Blasius Waardamme

31 vormelingen dit jaar: wat een grote en enthousiaste groep. Catechisten Jozefien en Sara, die ook zelf een
vormelingen hebben, werkten samen met de catechisten uit Oostkamp de mis uit en hebben de
vormelingen voorbereid op deze feestelijke dag.
En dan was het tijd voor hun grote moment. De jongeren namen het heel ernstig op en bleven constant
in de sfeer. Tijdens de homilie was er veel aandacht, vooral als de vormheer Rik zijn GSM uithaalde.
Hij had het over de ‘antenne’ en de kracht van de Wifi. De link naar de Geest werd goed begrepen.
Het koor van Waardamme zorgde voor muzikale ondersteuning.
Het was lang geleden dat we zo’n bomvolle kerk hadden: driehonderd aanwezigen.
Het applaus was dan ook heftig bij het einde van de Vorming.
( Jaak Van Hulle en Liesbeth Gellinck; foto Geert Stubbe)

Vormselviering in St.-Godelieve Ruddervoorde

In januari was er de naamopgave in groep met de vormelingen van St.-Eligius.
‘Let it Shine’ in Torhout was een hoogtepunt in de voorbereiding.
Daarna bezochten we ook nog Biblia en was er de geo-coaching.
In april knutselden we een kruisje in klein. En kort voor het vormsel kwam de vormselwake.
Uiteindelijk waren we met 17 vormelingen om op een zonnige zondag 27 mei gevormd te worden.
( de catechisten St.-Godelieve R. ) Foto Geert Stubbe

Vormselviering in St.-Eligius Ruddervoorde

De vormelingen van St-Eligius zijn hun ‘vormseltocht’ gestart, samen met de vormelingen Baliebrugge
(parochie St-Godelieve), in januari 2023 met de viering ‘naamopgave’.
Daarna hebben we samen in februari ‘live’ genoten van het event ‘Let it shine’
in de St-Pieterskerk te Torhout. In maart hebben we met z’n allen,
op een woensdagnamiddag, Biblia bezocht + de activiteit geocaching.

De volgende maand, april, hadden we op een zaterdagnamiddag
een activiteit over het thema ‘kruis’. Deze activiteit ging door op de speelplaats
van de lagere school VBS De kiem. Samen met de vormelingen van Baliebrugge
werd er o.a. geknutseld nl. een kruisje in klei en aansluitend
gingen we naar de kerk om een zaterdagavond-viering mee te volgen.

De maand mei werd een drukke maand: vormselwake, repetitiemoment voor zang
en het verloop van de vormselviering en de vormselviering.
De 23 vormelingen van parochie St-Eligius Ruddervoorde hebben hun vormseltocht beëindigd
met een vlotte en zonnige viering op zaterdag 27-05-2023!

© Ilse M. namens de Vormselwerking St-Eligius; foto Geert Stubbe


Vormselviering in St.-Jan Hertsberge


Vormsel in Hertsberge: Schitter
In de Sint-Janskerk van Hertsberge mocht priester Rik Verbeke 17 jonge mensen vormen.
Dit jaar kozen de catechisten te werken rond het thema ‘Schitter’.
En ze mochten die dag echt schitteren, elk op jullie eigen manier.
Proficiat aan onze vormelingen en hun ouders. Proficiat omdat jullie ervoor gekozen hebt,
Jezus verder als voorbeeld mee te nemen in jullie leven. We wensen jullie dan ook heel veel geluk.

© namens de catechisten: Chantal Haers ; foto: © G. Stubbe

Vormselviering in St.-Godelieve Moerbrugge

Een heerlijke dag voor 30 jongeren in Sint-Godelieve Moerbrugge: de dag van hun Heilig Vormsel.
“Geestige mensen worden; jonge mensen die een WhatsApp vriendengroep mogen maken met Jezus”,
zo verwoordde vormheer Rik Verbeke het voor een bomvolle kerk.

Na enkele catechesebeurten, een zinvolle uitstap en enkel repetities was het woensdagavond zo ver:
de vormelingen kwamen samen voor een vormselwake met hun ouders, peter en meter.
Nog even werden ze ondergedompeld in de symboliek van water, handen, vuur en olie zodat ze vier dagen later,
zondag 21 mei, heel goed wisten wat er aan hen zou gebeuren.

Er werd gezongen (dank-je-wel koor). Er werd genoten van de mooie versieringen (dank-je-wel- ouders).
Er werd gebeden, gelezen en gemusiceerd en geluisterd (dank-je-wel-iedereen!)

Een laatste wens van de catechisten-groep: de gevormden zijn nu klaar om hun leven te vullen
met het belangrijkste wat er is: Gods Liefde!
© Pieter Deruwe; foto GST

Laatste nieuws

Search

Foto's