Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Terugblik op de vieringen ‘Vruchten der Aarde”

Maandag 15 mei vond op de hoeve van Ann-Sophie Ide – Van Belleghem Mathieu in Zwevezele
de eucharistieviering voor de vruchten der aarde plaats.
De LG en Ferm van Ruddervoorde-Waardamme maakt er een erezaak van
om telkens op een andere plaats een mooi verzorgde viering aan te bieden.
Met ruim 50 aanwezigen was het eens te meer een heel mooi bijgewoonde viering.
Achteraf is er dan altijd de kans tot een gezellige babbel bij een of andere lokale specialiteit:
deze keer waren het lekkere aardbeien bij een wijntje of een sapje..

Terwijl de Sint-Eligiusparochie voor hun viering net de grens met Zwevezele overstaken
en door de familie Van Belleghem-Ide werden ontvangen, situeerde de zoekzone van de Oostkampse Landelijke Beweging
dit jaar zich in Hertsberge. Ferm en de Landelijke Gilde vonden er de ruime loods van de B
roadwayfarm in de Breeweg, de ideale locatie.
En hoewel de land- en tuinbouwers dinsdag 16 mei – een zonnige voorjaarsdag –
optimaal wilden benutten om de achterstand op hun bedrijf wat in te halen,
waren velen, samen met sympathisanten, er toch present.
De proost, pastoor Rik, echter niet! Sommigen vreesden dat hij op de tijdelijke tractorsluis
in de Breeweg was blijven steken, maar het waren echter andere beroepsverplichtingen die hem weerhielden.
Gelukkig had hij nog tijdig een vervanger gevonden, namelijk priester Mathieu.
Samen werd er gebeden én gezongen om Gods zegen voor het werk en de oogst
van de gehele agrarische sector – een jarenlange traditie – maar ook voor de overleden bestuursleden
van de Landelijke Beweging en om vrede in de wereld.
Een ingetogen, mooie en nadien bijzonder gewaardeerde viering “Vruchten der Aarde”.

De avondviering werd afgesloten door Paul, de voorzitter van de LG,
die ook namens Ferm priester Mathieu dankte, net zoals het gastgezin Desmet – Dirk en Heidi
werden daarbij zowel letterlijk als figuurlijk in de bloemetjes gezet –
waarna Paul iedereen uitnodigde voor de afsluitende receptie.

Bij het nuttigen van een drankje en een hapje – vruchten der aarde en arbeid –
werd nog gezellig en lang gekeuveld.

© M. Braeckevelt

Laatste nieuws

Search

Foto's