Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Terugblik op de parochiedag te Moerbrugge van zondag 6 november

SlideshowParochiedagMoerbrugge2022

Na het parochiefeest van 27 oktober 2019 – een feestelijk gebeuren naar aanleiding van
35 jaar Parochieraad Sint-Godelieve–Moerbrugge –
was het lang wachten op de volgende editie.
En dus keek men er, meer dan ooit, uit naar een nieuw parochiaal ontmoetingsfeest.

Ook in Moerbrugge had de traditie de corona overleefd en werd het feestmaal terug voorafgegaan
door een viering in de parochiekerk, prachtig opgeluisterd door het Koninklijk Godelievekoor.
Deze eucharistieviering werd niet alleen opgedragen voor de overleden leden van de parochieraad,
maar ook voor de overleden parochianen van de voorbije drie jaar.
Hoewel priester Jef op rust is, was hij meteen akkoord om in deze extra viering voor te gaan.

Daarna stak men het kanaal over, naar de Vrije Basisschool De Vaart,
waar iedereen verwelkomd werd met een drankje.
Nadien schoven jong en minder jong langs het buffet om hun bord te laten vullen met groentjes
en een halve kip (een kippenbil voor +12 jaar, een kippenbout voor kleuters),
gecompleteerd met een bakje friet en saus naar keuze.
Gezien het hoofddoel van “Moerbrugge feest” de mensen weer samen laten vieren was,
werd dit alles budgetvriendelijk aangeboden; respectievelijk voor vijftien euro, zeven euro en de kleuters gratis.
Bovendien kreeg elk kind er nog een ijsje gratis bovenop.

Om toch wat geld in het laadje te brengen –
de parochieraad plant samen met de werkgroep Kerststalbouwers, dit jaar terug een nieuw levend kersttafereel –
werden nadien, geheel vrijblijvend, koffie met taart – keuze uit een zeer gevarieerd aanbod
van gebak – en tombolabiljetten verkocht.
Dankzij de zestien sponsors – die voorzitter Dirk heel uitdrukkelijk in de kijker plaatste –
werd een klein spaarpotje aangelegd, zodat een mooi kerstgebeuren zal kunnen gerealiseerd worden.

En ook hier past een complimentje voor alle vrijwilligers die voor,
tijdens en/of na dit gebeuren, hun steentje hebben bijgedragen.

Maar natuurlijk geen geslaagde parochieactiviteit zonder de opkomst van vele parochianen en sympathisanten!
Dat ze de keukenperikelen die dag omzeild hebben, was mooi meegenomen,
maar hun warme deelname werd door de beide organisatoren heel bijzonder gewaardeerd.

Hartelijk dank!

( Marnix Braeckevelt)

Laatste nieuws

Search

Foto's