Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Naklanken Goede Week en Pasen 2022

De Goede Week: naklanken

Palmzondag werd in alle kernen een druk bijgewoonde viering waar de palmtakken
en gebedskaartjes met palm heel gretig aangenomen werden.

Op Witte Donderdag waren er twee vieringen.
In St.-Eligius namen een dertigtal mensen plaats aan een mooi versierde tafel.
Het werd een mooie viering met achteraf een ingetogen stille wake. Op St.-Godelieve Moerbrugge was eveneens een viering en daar was er ook de voetwassing

Met Goede Vrijdag waren alle kerken open en in vier van de zes kernen
was er een gebedsdienst/kruisweg die door nogal wat mensen werd bij gewoond.

Op Stille Zaterdag was er dan de plechtige Paaswake.
Voor deze viering was er andermaal een gelegenheidskoor met zangers uit de verschillende kernen en onder leiding van Wilfried Vanhooren.

Paaszaterdag om 21 u. in een heel stemmig versierde St.-Eligiuskerk:
een grote groep gelovigen is present om er de belangrijkste viering van ons kerkelijk jaar mee te maken.
Onder hen ook een 10-tal Oekraïners.

De Paaswake met als speciale momenten: de wijding van het licht en het water,
het onderdompelen van de paaskaars, de hernieuwing van de doopgeloften
werd afgesloten met een woordje van dank en een paaswens in het Oekraïens door Alena.

Hier enkele sfeerbeelden

Paaswake2022