Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Lichtmisvieringen in de verschillende parochies

Jonge ouders werden samen met hun pas gedoopt kindje van het afgelopen jaar, uitgenodigd naar een speciale eucharistievierng.

hier enkele sfeerbeelden

Lichmisviering in Waardamme

Jong geleerd is oud gedaan
Na de viering was er nog een gezellig moment met jongeren en minder jongeren

Lichtmisviering in de St.-Pietersparochie Oostkamp

Op zaterdag waren de nodige voorbereidingen getroffen door de werkgroep van de doopselpastoraal om de ouders, de kleintjes en de groten te verwelkomen in de kerk om samen Lichtmis te vieren. Tante Corona had namelijk voor een grote onderbreking gezorgd. Dat betekende: geen bijeenkomst met Lichtmis in De RAAT. Alle kinderen die in de voorbije 2 jaar gedoopt werden in de Sint-Pieterskerk, waren dus uitgenodigd voor de viering in de kerk via mail. Gezien er geen intekening vooraf nodig was, werd het afwachten wie er aanwezig zou zijn in de viering. (spannend!) De kleintjes en de familie kregen de ereplaats vooraan in de kerk. Met ons koor Jubilate erbij, werd het een feestelijke viering. Pastoor Rik zegende alle kinderen bij het Mariabeeld (speciaal uitgehaald en afgestoft voor de gelegenheid!)  Eigenlijk waren het de grote kinderen die de kwispel in de hand geduwd kregen en zij mochten zelf zegenen. Na de mis werd het nog extra gezellig met een babbel en een knabbel. Velen opperden: ‘Dat zouden we meer moeten doen!’

Lichtmisviering in Ruddervoorde

De Lichtmisviering van zondag 5 februari was er een voor de ouders die één of meerdere kinderen tijdens het afgelopen jaar lieten dopen en dat voor beide parochies. Meer dan 80 volwassenen en ruim 30 kindjes waren ingeschreven. Het was dus opnieuw een groot succes. Helaas waren enkele kindjes afwezig door ziekte.
Diaken Geert bracht enkele elementen die in het doopsel voorkomen ook in deze mooie viering aan die hij kunstig verpakte tussen de liederen ‘Welkom’ van Stef Bos en ‘My darling child’ van Sinéad O’Connor.
Achteraf kon er nog wat bijgepraat worden bij een glaasje bubbels of een fruitiger sapje.
Iedereen ging welgemutst naar huis (ook de mensen uit Duitsland die speciaal voor die viering naar ons dorp waren afgezakt

Laatste nieuws

Search

Foto's