Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Campagne Broederlijk Delen 2023: een terugblik

De lente is in het land en er is veel gebeurd de afgelopen weken.
Voor Broederlijk Delen hebben we veertig dagen campagne gevoerd. Fantastisch toch!
We hebben gepraat, acties ondernomen en elkaar geïnspireerd om verder in te zetten voor een wereld zonder ongelijkheid.

Broederlijk Delen noemt haar campagne 2023 met de opvallende slogan:
De 25 %-revolutie zoekt hardcore activisten.
De voorbije zes weken hebben vele vrijwilligers in onze scholen, parochies, organisaties en vriendengroepen
zich voor de campagne ingezet met een infomoment, een sobere maaltijd, een solidair ontbijt,
wandeltochten of een sponsortocht ten voordele van Broederlijk Delen.

De oproep tot de mensen om niet alleen hun gedrag, maar ook hun overtuiging aan te passen
heeft grote weerklank  gevonden. Bedankt voor zoveel engagement !

Enkele resultaten uit onze pastorale eenheid:

De parochie Moerbrugge deed een Soepstop in de kerk na de viering.
De opbrengst was 474 euro.

De parochie St.-Eligius Ruddervoorde hield een afhaalontbijt op zondagmorgen.
Per ontbijt  was er 5 euro voor Broederlijk Delen.
Die actie leverde 605 euro winst.

De parochie Sint-Pieter had een Sober maal op 22 februari.
Goed voor 505.70 euro.
De Koffiestop van Aswoensdag bedroeg 82.10 euro
en die van 4 maart in de Kortrijksestraat 330 euro.
Van de werkgroep Parochieanimatie St.-Pieter kwam er een gift van € 200 uit de winst van het lenteontbijt.

Ook enkele scholen deden hun uiterste best:

In de Sprong (Waardamme) verkochten de leerlingen van het zesde leerjaar chocomelk
in de chocoladebar gedurende één week tussen de middag.
De Koffiestop en het Sober maal vonden plaats op 6 maart.
En in de klassen werkten ze met een opdrachtenkaart waarop ze de uitgevoerde taak noteerden.
De kinderen kregen daar wat centen voor en die stopten ze in het spaardoosje van de klas.
Zo kwamen ze aan 724 euro.

Inspanningen alom om een duurzame wereld mogelijk te maken.

De sponsorloop van de Kiem (Ruddervoorde) heeft maar liefst € 563,82 opgeleverd.
En de laatste dag van het tweede trimester was er nog een sober maal.

Ook de Bosbes (Hertsberge) droeg zijn steentjes bij met een sober maal.

Het thema van Broederlijk Delen werd zoals altijd uitvoerig gebracht in alle klassen in Baliebrugge ,
dit jaar evenwel zonder geldelijke actie eraan gekoppeld.

Op 26 maart zat de Wara tjokvol voor het Solidair Ontbijt, georganiseerd
door de  Wereld Werkgroep Waardamme/Ruddervoorde met als resultaat 942 euro.

Duizendmaal een dikke merci aan alle vrijwilligers die hun handen uit de mouwen hebben gestoken
en aan alle schenkers.
Dankzij jullie komen we dichter bij een duurzame, rechtvaardige wereld zonder ongelijkheid.

Benieuwd naar de omhalingen in de kerken?

Moerbrugge: € 153.20

Waardamme : € 38

Ruddervoorde: € 163.40

St.-Pieter: € 956.20
Hertsberge: € 112,50

Een warme dankjewel voor de inzet en sponsoring tijdens onze campagne.
Dankzij jouw steun draag je, samen met de partners van Broederlijk Delen, bij aan de 25%-revolutie.

Laatste nieuws

Search

Foto's