Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Bevrijdingsherdenking Moerbrugge 3 september

Moerbrugge, zondag 3 september: de weergoden waren het Feestcomité Moerbrugge en het gemeentebestuur,
de organisatoren van de viering, bijzonder gunstig gezind want de dag begon onder een stralende septemberzon.
De herdenking had dus probleemloos meteen kunnen starten aan het vredesmonument, maar voor de mis om 10 uur,
werd toch voor onze Sint-Godelievekerk gekozen. De eucharistieviering, met een ruime aanwezigheid van vaderlandslievende verenigingen
en van de burgerlijke en de militaire overheid, werd voorgegaan door pastoor Rik, samen met priester Jef en diaken Pieter.

Was er eerder al een samenwerking geweest tussen de Cantorij Jubilate en het Koninklijk Godelievekoor,
dan was de primeur onder leiding van de plaatselijke koorleidster Sabine, voorbehouden voor deze speciale viering.
Zowel de liederenkeuze als de prachtige uitvoering werd door alle aanwezigen bijzonder gewaardeerd,
wat door het meervoudig applaus werd beklemtoond.
In zijn slotwoord dankte pastoor Rik hen dan ook uitvoering en gaf hun daarbij een pluim
voor de fantastische realisatie van “verbinden”; een mooi voorbeeld voor vele andere organisaties.

Daarna werd, voor het tweede luik van deze 79ste bevrijdingsherdenking, onder begeleiding van de fanfare De Eendracht
in optocht naar het vredesmonument gestapt, gevolgd door een kolonne legervoertuigen.
Na toespraken van Lode Degrieck namens het Feestcomité Moerbrugge en van burgemeester Jan de Keyzer,
volgde de klassieke bloemenhulde. En ook de vbs De Vaart luisterde deze viering op
met een speciaal lied en een optreden met de regenboogvlag, de vredesvlag, als thema.
Dat luik werd tenslotte afgesloten met de volksliederen in protocollaire volgorde.

En blijkbaar wou ook de kanaalbrug haar medewerking verlenen aan die viering,
door haar herhaaldelijk belgerinkel te laten horen (voor het openen en na het sluiten van de brug).
Alsof het belang van het opblazen van de brug en het aanleggen van een Baileybrug,
noodbrug, tijdens de Slag om Moerbrugge, in de kijker moest gezet worden …

Tenslotte werden alle aanwezigen uitgenodigd voor de receptie aangeboden door het gemeentebestuur.
Ditmaal kon de kanaalbrug probleemloos worden overgestoken voor één natje –
al hielden sommigen het daar niet bij – in de plaatselijke drankgelegenheid.

© M. Braeckevelt

Laatste nieuws

Search

Foto's