Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Ziekencommunie

Ziekencommunie
Wie de communie thuis wenst te ontvangen omdat hij/zij de eucharistieviering

niet kan bijwonen, neemt contact met een van de priesters, diakens of

contactpersoon van de parochie.

Men kan ook naam en adresgegevens doorgeven aan het secretariaat tijdens

de openingsuren.

Discretie gewaarborgd.

Laatste nieuws

Search

Foto's