Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Sint-Franciscusviering in de pastorale eenheid. Terugblik

Zondag 1 oktober: in elke eucharistieviering lezen we in een van de voorbeden de intenties uit onze Franciscusgemeenschap voor. Ook in de mededelingen op het einde van de viering wordt er verwezen naar onze pastorale eenheid.

Het is daarom ook goed dat we dicht bij 4 oktober eventjes speciale nadruk leggen op de Franciscaanse spiritualiteit en de verbondenheid van de 6 parochies.

Dit jaar ging de viering door in de St.-Eligiuskerk te Ruddervoorde.

Bij het binnenkomen zag iedereen het beeld van Franciscus centraal  staan.
En zuster zon scheen al binnen door de glasramen. Iedereen zette zijn beste beentje voor.

De viering was goed voorbereid en wie er net aanwezig was, kon via de streaming de viering volgen.
De misdienaars van St.-Pieter en St.-Eligius werkten samen om de viering vlot te laten verlopen.

De cantorij Jubilate stond in voor de zang onder leiding van Siegfried, de dirigent en Mithra, die op de piano de muzikale omlijsting
voor zijn rekening nam.
Het koor zong vol overgave en maakte van de viering een feest.

Priester Rik, de diakens en lectoren van de verschillende parochies maakten de sfeervolle viering tot een mooi geheel
waar iedere aanwezige graag deel van uitmaakte door mee te bidden en te zingen.

Doorheen de teksten, lezingen en liederen klonk de spiritualiteit van Franciscus.
Hij leert ons de schepping te ontdekken en te beheren met veel respect.

De mens mag de levende wezens ontdekken en tot vriend maken.

Ook worden we in onze pastorale eenheid aangesproken en ondergedompeld in het vuur
en het licht van de vredevolle boodschap van Franciscus.

Na de deugddoende viering werd de zonnige zondagsviering afgerond met een gezellig samenzijn
waar iedereen zich met een glaasje en een hapje verbroederde met elkaar.

We hopen dat deze viering een mooi startmoment is van het werkjaar in onze pastorale eenheid
waar alle medewerkers en parochianen zich verbonden en gesteund voelen om in de geest van Franciscus
samen te werken aan een vredevolle wereld en samen te vieren te geloven in Jezus’ boodschap.

(Dominique Depuydt)

Eerstdaags komen hier de foto's

Laatste nieuws

Search

Foto's