Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Meibedevaart naar O.-L.-Vrouw Ver-Assebroek

Het is gelukt om met 4 straffe dames en een enthousiaste heer
stappend op bedevaart te trekken naar Ver-Assebroek op donderdag 4 mei.
Door corona lukte dit al enkele jaren niet meer .

Ondertussen arriveerden de andere bedevaarders en kon de Ommegang van de 7 weeën van Maria starten.
Een zalige windstille mooie voorjaarsavond liet ons terzelfdertijd nog genieten van de ondergaande zon.
De Mariaverering behoort tot de volksdevotie. In de uitingen hiervan ervaart het volk Gods aanwezigheid
en beleeft het zijn geloof in gebaren en symbolen. Maria speelt een zeer belangrijke rol in deze devotie.
Zij wordt gezien als iemand van ons, die tot de wereld van God behoort.
Maria’s gelovig bestaan leert ons wat geloven eigenlijk betekent. Het gaat om een leven in verbondenheid met God en met mensen.

In de gebedsviering weten we ons verbonden met al wie door ziekte getroffen is.
We weten ons verbonden met iedereen die zich eenzaam voelt, verbonden met mensen die leven met veel verdriet.
Op voorspraak van Maria, bidden we voor onze familie, kinderen en kleinkinderen, om vrede in onze wereld,
om plaats en ruimte voor vluchtelingen en asielzoekers. Ook met onze lieve overledenen voelen we ons verbonden.
Bij Maria zijn is moed en draagkracht vinden en pijn, verdriet en zorgen (helpen)  dragen en zo groeien naar verrijzenis.

Dankjewel lieve bedevaarders voor de verbondenheid en het samen bidden.

Na  afloop  kregen we nog een gratis douche.
Maar geen nood: iedereen kon met een wagen terug naar Oostkamp.

© Irene Vanhaverbeke

Laatste nieuws

Search

Foto's