Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Meimaand Mariamaand in Ruddervoorde

Naaar goede traditie houden we elke vrijdag om 20 u. een gebedsmoment bij een kapel, grot, Mariabeeld.
Dit jaar verwachten we jullie:
– op 5 mei aan de kapel van de Leite, hoek Industrieterrein en St.-Elooisstraat
– op 12 mei aan de kapel van de Muncken (Munckenstraat tegenover het Wit Kasteel)
– op 19 mei bij de hoevekapel van de Tempeliershoeve, Tempelierstraat 2
– op 26 mei bij Frans en Mireille Patyn-Gevaert, Vlamingstraat 12
We bidden er bij Maria met een mix van moderne teksten, een tientje en we zingen er enkele Marialiederen.

Iedereen van harte welkom!

Laatste nieuws

Search

Foto's