Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Bedevaart naar Ver-Assebroek

In onze contreien beleven vele mensen een grote eerbied en verering voor Maria. Wij noemen haar Onze Moeder.
Je kan steeds in gesprek gaan: je vertelt haar je zorgen, je deelt haar je pijn…
Omwille van die steun en zorg voor zoveel mensen zijn er doorheen vele jaren en generaties, talrijke bedevaartplaatsen bezocht.

Ver- Assebroek is een uitstraling van onze Vlaamse verbondenheid met de figuur van Maria
waar iedereen terechtkan met zijn/haar zorgen en verdriet, vreugden en dankbaarheid.
Zo willen wij ook de devotie voor Maria, de verbondenheid en de onderlinge vriendschap van alle bedevaarders  gestalte geven.
Maria is voor velen, oud en wat jonger, een blijvende toevlucht.
Om 20.30 u.is er de ommegang en om 21 u. de gebedsviering.
Wie graag te voet de bedevaart doet,                                                                                                                                                                                                           kan kan vertrekken op het pastorieplein om 19 u.
We kunnen de voettocht organiseren bij voldoende belangstelling.
Wil hiervoor je naam opgeven aan Irene Vanhaverbeke tel. 050 82 30 80 of mail naar irenevanhaverbeke@skynet.be

Laatste nieuws

Search

Foto's